Donald Trump svors in som amerikas 45:e president den 20 januari 2017 och sedan dess har det hänt mycket i USA! Om man ser till arbetsmarknaden så har dom som arbetar inom sjukvård och utbildning klarat sig väldigt bra. Den sektorn har ökat med 70 000 arbeten enligt undersökningar som gjordes i mars samma år. Tjänstemanna sektorn har också fått en uppsving med ca 37 000 nya arbeten. Till tjänstemannasektorn räknas b la revisorer, konsulter och advokater. En sektor som inte klarat sig lika bra är tillverkningsindustrierna som faktiskt har gått tillbaka ca 6 000 tjänster.

Så om du funderar på att åka till USA och arbeta så har du stora chanser att få ett arbete om du är utbildad inom sjukvård eller tillhör lärarkåren!

Läs fler artiklar om Tjänstesektorns tillväxt i Usa på följande sida!