Volvo och Scania

Är två giganter i den svenska exporten, dom sätter stora avtryck!

” Om kategorin ”maskiner, apparater och transportmedel” bryts ner visar det sig tydligt hur viktig Volvo och Scania är för den svenska tunga industrin. Av de 587 miljarder som kategorin står för gällande export är det 214 miljarder som står för ”Fordon för vägar”. Efter den kommer ”Andra icke elektriska maskiner och apparater” på 88 miljarder. Under vissa perioder har fordonsindustrin stått för ännu större del av den totala exporten. Den minsta kategorin inom denna bransch är metallbearbetningsmaskiner som står för ca 9 miljarder. Den största skillnaden mellan export och import hittas på ”Andra transportmedel” där importen är 18 miljarder och exporten enbart 8 miljarder. ”

Mer intressant läsning om export inom tillverkningsindustrin.