Du behöver inte många fonder för att sprida risken!

Här nedan följer ett citat från en intressant artikel om hur man kan tänka när man vill investera kapital i fonder, aktier och värdepapper. Det är mycket att tänka på men vi skall hjälpa er att bena ut lite funderingar:

” Du behöver inte ha mer än några få fonder för att uppnå tillräcklig riskspridning i portföljen. Varje fond innehåller en stor mängd aktier vilket gör att du får tillräckligt med riskspridning med en handfull av fonder. Om dina fonder är mycket nischade kan det vara smart att öka antalet fonder något. ”

 

För vidare information om fondhantering!